bilgi-sitesindeyiz
  11 Şubak Ses Ve Işık
 
 FEN VE TEKNOLOJİ MADDEYİ
TANIYALIM ÜNİTESİ SORU VE YANIT ETKİNLİKLERİ-   12 ŞUBAT 2010
TEKRARLAR/ PEKİŞTİRME ÇALIŞMALARI
 
1-     Madde nedir?
Beş duyu organımızın herhangi bir ile algıladığımız hacmi ve kütlesi olan her şey maddedir.
 
2- Cisim nedir?
Cisim maddenin şekil almış halidir.
 
3- Malzeme nedir?                                                                                  
Yenilecek ya da kullanılacak bir eşyanın ya da cismin yapılabilmesi için gereken maddelere malzeme denir.
 
4- Eşya nedir?
Eşya, genellikle ev, okul ve büro gibi yelerde kullanılmak üzere yapılan cisimlerdir.
 
5- Hangi meslekler maddelere şekil verirler?
Kuyumculuk, demircilik, bakırcılık, ayakkabıcılık, camcılık, fırıncılık, dokumacılık gibi meslekler.
 
6- Mıknatıslık özelliği ne demektir?
Demir, nikel ve kobalt gibi bazı metalleri kendine çekebilme özelliğine mıknatıslık özelliği denir.
 
7- Mıknatıslar nerelerde kullanılır?
Mıknatıslar elektrik motorlarında, kapı zillerinde pilli saatlerde, buzdolabı kapaklarında, hoparlörlerde, çöp toplama merkezlerinde kullanılır.
 
8-  Şişe mantarı, plastik eşya, silgi, cam eşyalardan hangileri suda yüzer?
Şişe mantarı ve plastik eşya suda yüzer.
 
9- Hangi özellikteki maddeler suyu emerler?
Gözenekli ve yumuşak yapıda olan maddeler suyu emerler.
 
10- Suyu emen maddelere neleri örnek verebiliriz?
Kağıt havlu, peçete, sünger, el bezi.
 
11- Suyu emmeyen maddelere neleri örnek verebiliriz?
Plastik maddeler, pişmiş toprak eşyalar, cam
 
12- Madde kaç halde bulunur?
 Madde üç halde bulunur. 1 . katı 2. sıvı 3. gaz
 
13- Katı maddelerin özellikleri nelerdir?
Katı maddelerin belli bir şekli vebelli bir hacmi vardır.
 
 
14- Sıvı madde nedir?                                                                                                                                                       
Belirli bir şekli olmayan, bulundukları kabın şeklini alan vebelirli bir hacmi olan maddelere sıvı maddeler denir.
 
15- Gaz madde nedir?
Belirli bir hacmi veşekli olmayan maddelerdir.
 
16- Katı maddelerin şekli vehacmi değişir mi?                                                                                                 
Katı maddeler ısıtıldığında ve soğutulduğunda şekilleri vehacimleri değişebilir.
 
17- Sıvı maddeler sıkıştırılabilir mi?  
Sıvı maddeler sıkıştırılamaz.
 
18- Gaz maddeler sıkıştırılabilir mi?
Gaz maddeler sıkıştırılabilir.
 
19- Havanın varlığını en basit şekilde nasıl anlayabiliriz?                                                                        
Havanın varlığını elimizi yüzümüze doğru salladığımızda yüzümüze gelen  esintiden anlayabiliriz.
 
20- Havanın kütlesi var mıdır?
Havanın bir kütlesi vardır.
 
21- Hacim nedir?
Hacim maddelerin bulundukları ortamda kapladıkları yere denir.
 
22- Sıvıların hacim birimi nedir?
Sıvıların hacim birimi litre (L) dir.
 
23- Sıvılar ne ile ölçülür?
 Sıvılar dereceli kaplarla ölçülür.
 
24- 1 litre kaç ml’ ye eşittir?
 1 litre 1 000 ml ye eşittir.
 
25- Düzgün olmayan bir maddenin hacmi nasıl ölçülür?
Dereceli  kaba belli ölçüde su konur. Düzgün olmayan madde dereceli kaba  konulur. Taşan su, içine konan maddenin hacmi kadardır.
 
26- Kütle nedir?
Kütle bir cismin değişmeyen madde miktarıdır.
 
27- Kütle birimleri nelerdir?
Kütle birimleri gram ve kilogramdır.
 
28-Kilogram kaç gramdır?
1000 gramdır.
 
 
MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ
“MADDENİN DEĞİŞİMİ”
 
A. Aşağıdaki tümcelerde eksik bırakılan yerleri tablodaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.
               
yapay - erozyon - doğal madde - yapay – işlenmiş – Kapadokya - doğal – ham - doğal, işlenmiş – doğal,ham – Yapay - sıcaklık değişimleri, yağmur, su, rüzgâr - sarkıt, dikitleri - Pamukkale’de
 
1. Doğadan olduğu gibi ya da işlenmemiş olarak elde edilen maddelere ……………………….. …… denir.
2. Demir, petrol, kömür ve buğday ……………………..……. maddelerdir.
3. Doğal maddelerin insan emeği ile kullanılabilecek hale getirilmesiyle elde edilen maddelere ………………... maddeler denir.
4. Ağaç ……………….… bir madde iken, masa, dolap gibi maddeler ……………………. maddelerdir.
5. Doğadan elde edilen maddeler çeşitli ürünler elde edilmeden önce…………..…madde olarak kullanılır.
6. Giysilerimizi yaptığımız pamuk hem ………… bir maddedir. Hem de ……………………bir maddedir.
7. Çeşitli maddelerin birleştirilmesiyle elde edilen, doğada bulunmayan maddelere …………… maddeler denir.
8.………..… maddeler doğadan elde edilmeyip, çeşitli maddelerin birleştirilmesiyle elde edilen maddelerdir.
9. Plastik, naylon ve sunta gibi maddeler …………………….. maddelerdir.
10. Doğa olaylarından ……………...., ..……..,………………..ve … ……………………… gibi olaylar maddeyi değiştirir.
11. Rüzgarlar ve sel sularının etkisiyle verimli toprakların aşınıp sürüklenmesine ……………………… denir. 
12. Yer altı mağaralarının tavanlarından damlayan sular ……………..… ve ……………….… meydana getirir.
13. Yeraltındaki minerallerce zengin kalkerli suyun yeryüzüne çıkmasıyla ……………………………… travertenler meydana gelmiştir. 
14. Yağmur suları ve rüzgarların aşındırma etkisiyle …………………………..…. bölgemizde peri bacaları denilen ilginç yapılar oluşmuştur.
B. Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.
(…….) Ağaç gövdesinden elde edilen tahta doğal maddedir.
(…….) Petrol doğal, petrolden elde edilen benzin, mazot ve motorin işlenmiş maddedir.
(…….) İşlenmiş maddeler doğal maddeler kullanılarak insanlar tarafından üretilmez.
(…….)   Rüzgar, su, yağmur, buzlanma gibi doğal olaylar maddeyi değiştiremez.
(…….)   Doğal kaynakları korumak için geri dönüşümlü maddeler kullanmalıyız. 
(…….)   Isı değişimi maddeyi etkiler.
(…….)   İnsanlar doğal kaynakları bilinçsizce kullandığı için hızla tükenme noktasına gelmektedir.
(…….)   Plastik doğal bir maddedir.
(…….)   Altın yüzük işlenmiş bir maddedir.
(…….)   Güneş’te kalan cisimlerin rengi solar.
 
 
MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ
A. Aşağıdaki tümcelerdeki boşlukları tablodaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.
kütle, hacim - ölçülebilir özellikleri -brüt- duyu organlarımızla – Gazların - eşit kollu- dereceli - çıkarılır - dara - yoktur - ölçülemez – litre,mililitre - ölçülebilen – kütle - metre - hacim – kilogram, gram
1. Maddelerin ………………………………..… belirlediğimiz büyüklük, şekil, koku, renk, tat, sertlik gibi özellikleri kişiler göre değişebilir.
2. Maddelerin pürüzlülük, matlık, saydamlık, esneklik gibi özellikleri ………………………..……. .
3. Maddeleri birbirinden ayırmak için değişmeyen ve ……………………….…. özelliklerinden yararlanılır.
4. Maddelerin kişilere göre değişmeyen özelliklerine …………………………… özellikleri denir.
5.……………………….…. ve ………………………….. maddenin ölçülebilir özellikleridir.
6. Bir maddenin değişmeyen miktarına   ……………………… …..   denir.
7. Kütle birimi olarak ... ………………………. ve ……………………..……. kullanılır.
8. Katı bir maddenin kütlesi … …………………..…….. terazide tartılarak ölçülür.
9. Sıvı ya da gaz maddelerin içine konulacağı kabın boş olarak kütlesine ……………………. ….   denir.
10. Kabın kütlesi ile kendisinin kütlesinin birlikte ölçülmesine ………………………..….. kütle denir.
11. Net kütleyi bulmak için brüt kütleden dara ...............................….
12. Maddenin boşlukta kapladığı yere ……………………. denir.
13. Sıvı maddelerin hacmini ölçmek için ..................... …. ve ya ………………..… kullanılır.
14. Katılardan düzgün şekilli olanların hacmi ………………….…. ile ölçülür.
15. Düzgün şekilli olmayan katıların hacmi ……………….…. silindirle ölçülür.
16. Gazların belirli bir hacimleri ……………………….
17.………………………… hacmi içine konuldukları kabın hacmi kadardır.
B. Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.
(…….) Her cisim uzayda bir yer kaplar.
(…….) Maddenin ölçülebilir özellikleri kütle ve hacimdir.
(…….) Eşit kollu terazilerde tartım yapılan her bir bölüme kefe denir.
(…….) Aynı büyüklükteki maddeler aynı kütleye sahiptirler.
(…….) Havayı göremesekte hissedebiliriz.
(…….) 1 L = 1000 mL ‘dir
(…….) İçinde sıvı bulunan bir kaba bırakılan cisimler; kendi hacimleri kadar sıvı yükseltir.
(…….) Osmanlı Devleti döneminde uzunluk ölçüsü olarak arşın, ağırlık ölçüsü olarak dirhem, okka ve çeki  
              kullanılıyordu.
(…….) Padişahın önderliğinde birçok ülkede kullanılan yeni ve çağdaş ölçü birimleri kabul edilmiştir.
 

1 ton

 
1 L
C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

 

Kütle

 
kilogram
 

 

 

1000 mg

 
1000 mL
1000 kg
1 g
litre
1000 g
1 kg
Hacim
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
 
 
 
 
“ÇEVREMİZDE SAYISIZ MADDE VARDIR”
CÜMLE TAMAMLAMA
 
Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılan yerleri tablodaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.
 
madde – cisim –esnek – yarı – mıknatıs- geçiren – mat - Eşya- alet – saydam - madde –opak – kırılgan - beş duyu – cisim – eşya – alet - sert – burnumuz, kokularından – pürüzsüz –
 madde olarak
 
1. Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve ağırlığı olan bütün varlıklara ……………………..……… denir.
2. Gördüğümüz, dokunduğumuz canlı cansız her şey bir …………..……………..…… dir.
3. Maddeyi ……………………………… organımızla algılayabildiğimiz özelliklerine göre niteleyebiliriz.
4. Maddenin şekil almış hâline ……………….……………. denir.
5. Masa, sandalye, kalem bir ……………….…………….dir.
6. Isı, ışık ve ses kütlesi ve hacmi olmadığından …………………………………… sınıflandırılamazlar.
7. …………..…………., bir işimize yaradığı için kullandığımız nesnelerdir.
8. Çanta, tencere, bardak, tabak, şemsiye bir ………………..…………… dır.
9. ………………..……..……. ise cisimler üzerinde iş yapmak, şekil vermek amacıyla kullandığımız varlıklardır.
 
10. Çekiç, keser, tornavida, pense ve bıçak bir ………………….…………….. tir.
11. Işığı geçiren maddelere …………………………………. denir.
12. Işığı geçirmeyen maddelere ………………….…………… denir.
13. Işığı az geçiren buzlu cam, yağlı kağıt gibi maddelere ……………….…………….. saydam maddeler denir.
.14. Eğilip bükülmeden sonra eski şeklini alan maddelere …………………..…………… maddeler denir.
15. Eğilip bükülemeyen ya da eski şekline dönemeyen maddelere …………….….…………. maddeler denir.
16. Cam, fayans, vazo ………………….…………. maddelerdir.
17. Kumaş, pamuk, kağıt, sünger suyu ………………………….. maddelerdir.
18. Kolonya, soğan, parfüm gibi maddeler duyu organımız …..……………….……….. tarafından ………..……….…….. ayırt edilir.
MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ     “MADDENİN HÂLLERİ”
A. Aşağıdaki tümcelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.
donma - termometre –vardır - buharlaşma – üç, katı, sıvı, gaz - görülemezler - Isı, hâl – santigrat derece, C˚ - katı - buz – erime – ısı, gaz – Sıvı – ısı - Sıvılar
1. Maddeler doğada …………. hâlde bulunur. Bunlar; …….…..….,  ………..….. ve ………..…. hâlleridir.
2. ………… alan veya veren maddeler …………….……… değiştirebilir.
3. Belirli şartlar altında ……………..…...enerjisinin etkisiyle bütün maddeler hâl değiştirebilir.
4. Sıcaklık …………………..……….. ile ölçülür.
5. Sıcaklık birimi ……………………………….. dir. ……….……….. simgesi ile gösterilir.
6. Erime …………………… maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesidir.
7. Maddelerin …………………..   sıcaklıkları birbirinden farklıdır.
8. Sıvı maddelerin soğutularak katılaşmasına …………………… denir.
9. Suyun katılaşmış haline ……………..…….. denir.
10. Sıvı maddelerin ………….…… alarak ………….…… haline geçmesine buharlaşma denir.
11. Sıcaklık artarsa …………………….… artar.
12. ………………….., ısı vererek katı hâle geçerler.
13. Katıların belirli bir şekilleri ……….……….. .
14. ………….…...maddeler akıcıdır ve belirli bir hacimleri yoktur.
15. Gazlar gözle ……..……….…………. .
B. Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
( ……..) Katılar bulundukları kabın şeklini alır.
( ……..) Sıvıların hacimleri sıkıştırılarak küçültülemez.
( ……..) Gazların belirli bir kütleleri yoktur.
( ……..) Şişirilmiş balonun içinde hava bulunduğu için kütlesi daha fazladır.
( ……..) Nefes alıp verirken kullandığımız hava bir gazdır.
( ……..) Katıların belirli bir kütlesi vardır.
( ……..) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alamazlar.
( ……..) Kolonya gibi sıvılar buharlaşıp havaya karışır ve ortama yayılır.
( ……..) Gazların yayılma özellikleri vardır.
( ……..) Isınma ve soğuma sırasında ısı alışverişi olur.
 
C. Aşağıdaki maddeleri ve bulundukları hâlleri eşleştiriniz.

Buz

 
Hava  
gaz maddedir.
gaz maddedir.
 

 


                                                                                    

sıvı maddedir.

 
Karbondioksit
Yağmur
Zeytinyağı
gaz maddedir.
sıvı maddedir.
Demir
Su
Oksijen
katı maddedir.
katı maddedir.
sıvı maddedir.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.)Aşağıdaki terimleri tabloda bularak boyayınız.
 
E
O
I
S
I
H
K
A
Y
N
A
M
A
N
Y
S
Ü
B
L
İ
M
L
E
Ş
M
E
E
M
N
K
B
A
Ç
Y
C
S
A
B
I
R
X
Z
A
F
T
A
O
Ö
N
K
M
K
J
O
U
L
E
Ü
P
Ğ
O
G
A
Z
J
İ
L
D
O
N
M
A
U
B
F
T
S
E
A
S
E
R
B
O
V
N
M
Ç
I
T
Y
Z
B
E
İ
W
U
Ç
L
S
Ş
Ş
Ğ
K
M
K
Ü
T
L
E
V
U
Y
S
I
V
I
C
E
R
N
O
M
I
K
N
A
T
I
S
T
R
T
E
R
M
O
M
E
T
R
E
B
S
U
F
D
Ö
N
G
Ü
S
Ü
M
G
V
T
Y
C
M
K
U
V
V
E
T
Z
H
H
                                                                                          *enerji                            *kütle
*kalori                            *joule
*süblimleşme                  *katı
*sıvı                              *gaz
*kuvvet                          *su döngüsü
*mıknatıs                        *termometre
*yoğunluk                         *donma
*ısı                                *kaynama
 
 
 
 
 
 
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 77766 ziyaretçi Bu Sitedeydi  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=