bilgi-sitesindeyiz
  Gezegenimiz Dünya
 
GEZEGENİMİZ DÜNYA TEMA  DEĞERLENDİRME TESTİ


1. Dünya’mızın şekli hakkında geçmişte çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşlerden biri değildir?
A) Dünya’mızın yuvarlak bir tepsiye benzediği
B) Dünya’mızın bir kutuya benzediği
C) Dünya’mızın küre şekline benzediği
D) Dünya’mızın bir öküzün boynuzu üzerinde durduğu

2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın yuvarlak olduğuna kanıt olarak ileri sürülemez?
A) Güneş’in doğudan doğup, batıdan batması
B) Dünya üzerinde aynı yöne doğru gidildiğinde tekrar başlangıç noktasına gelmesi
C) Dünya’mızın uzaydan çekilmiş fotoğrafları
D) Ay tutulması sırasında Dünya’mızın gölgesinin Ay üzerindeki görüntüsü

3. Uzaktan gelen bir geminin dumanı, bacası ve gövdesi aynı anda görünseydi, Dünya’mızın şekli hakkında aşağıdaki görüşlerden hangisi ileri sürülebilirdi?
A) Yuvarlak olduğu B) Küre şeklinde olduğu
C) Topa benzediği D) Düz olduğu

4. Dünyamız kaç katmandan oluşmaktadır?
A) 5    B) 4    C) 3    D) 2

5. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın en dıştaki katmanıdır?
A) Ateş küre B) Taşküre C) Hava küre D) Su küre

6. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın gözlenemeyen katmanları arasında yer alır?
A) Su Küre B) Ağır Küre C) Hava Küre D) Taş Küre

7. Dünya’mızı saran hava kürenin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidrosfer B) Barisfer C) Litosfer D) Atmosfer

8. Havada %21 oranında bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oksijen   B) Hidrojen   C) Azot    D) Karbondioksit

9. Dünya’nın aşağıdaki katmanlarından hangisi, yer kabuğunun çatlaklarından ve zayıf noktalarından yeryüzüne çıkarak yanardağları oluşturur?
A) Çekirdek katmanı B) Gaz katmanı
C) Su katmanı    D) Magma katmanı

10. Yağmur, kar, dolu, rüzgâr gibi olayların gerçekleştiği katman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atmosfer   B) Yer Küre    C) Taş Küre     D) Su küre

11. Dünya’mızı kaplayan karaların ve suların oranı kaçtır?
A) 1/4 karalar     B) 1/3 karalar     C) 1/5 karalar      D) 2/4 karalar
3/4 sular 2/3 sular 4/5 sular 2/4 sular


12. Dünya’mızın katmanlarından olan ateş küre ( magma) tabakasından çıkan magmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur?
A) Toprak     B) Kayaç     C) Kum     D) lav13. Kayaçları oluşturan küçük parçalara ne denir?
A) maden    B) kayaç     C) mineral    D) taş

14. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?
A) Demir    B) Bakır    C) Elmas    D) Çakıl

15. Ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere ne ad verilir?
A) toprak      B) maden     C) tuz   D) altın

16. Mineraller kayaçlara aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırmaz?
A) Renk      B) Sertlik     C) Parlaklık      D) tat

17. Minerallerin en serti ve ne yumuşağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) elmas- talk(pudra)      B) elmas – cıva
C) demir – şeker               D) çelik – pamuk

18. Aşağıda verilen olaylardan hangileri toprak oluşumunda etkilidir?
I. Isınma ve soğuma
II. Akarsular ve rüzgâr
III. Yer sarsıntıları
A) I    B) I, II     C) II      D) I, II, III

19. Aşağıdakilerden kaç tanesi yeryüzünün şeklini değiştiren etkenlerdendir?
1. Volkanlar 2. Yer sarsıntıları
3. Buzullar 4. Akarsular 5. Rüzgâr
A) 2       B) 3      C) 4       D) 5

20. Toprağı erozyondan korumanın en etkili yolu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüzgârın estiği tarafa “rüzgâr setleri” yapmak
B) Sulama işlerine önem vermek
C) Ekim alanlarını artırmak
D) Ormanları çoğaltmak ve korumak

21. Aşağıdakilerden hangisi, rüzgârın etkisiyle meydan gelir?
1. Toprağın bir yerden başka bir yere taşınması
2. İrili ufaklı kum ve çakılların kayalara çarparak aşındırması
3. Kumların sürüklenerek başka bir yere yığılması
4. Toprak kaymaları
A) 1, 2       B) 1, 2, 3     C) 1, 3       D) 1, 2, 3, 4


 
 
 
22. Erozyonu önlemek için ülkemizde bazı kuruluşlar çalışmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biridir?
A) TEMA       B) Sağlık Bakanlığı
C) AKUT        D) Kızılay

23. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangilerinin kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesinde en etkili yoldur?
1. Rüzgâr enerjisi
2. Petrol
3. Güneş enerjisi
A) 2       B) 1, 2      C) 1, 3         D) 3
 
                                                                                                                     5 MART 2010
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 77766 ziyaretçi Bu Sitedeydi  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=