bilgi-sitesindeyiz
  Vücudumuzun Bilmesini Çözelim
 
4.Sınıf Fen Bilgisi Vücudumuz Bilmecesini Çözelim-1
1. Vücudumuzda dolaşan kan, hangi organımızda temizlenir?
Kalp
Karaciğer
Böbrek
Akciğer
Bilmiyorum

2. Aşağıdakilerden hangisi iskelet ile ilgili yanlış bilgidir?
İskelet sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşur.
Canlılarda iskelet vücuda şekil verir.
Bazı organları korur.
Hareket etmeye yardımcı olmaz.
Bilmiyorum

3. Yassı kemikleri araştıran bir öğrenci aşağıdaki iskelet kısımlarından hangisini incelemelidir?
Kollar ve bacaklar
Bacaklar ve omurga
Kafatası ve göğüs kafesi
Kollar ve bacaklar
Bilmiyorum

4. Hangisi iskeletimizin temel kısımlarından biri değildir?
Kafatası
Bel
Gögüs kafesi
Kollar
Bilmiyorum

5. Aşağıdakilerden hangisi kemikler ve kaslar için ortak özellik değildir?
Kasılıp gevşeyebilirler
Vücuda şekil verirler
. Egzersiz ile geliştirilebilirler
Vücudun hareketini sağlarlar
Bilmiyorum

6. Nabız hangi durumda yükselir?
spor yaparken
dururken
otururken
yatarken
Bilmiyorum

7. Vücutta kan nasıl dolaşır ?
A)Tüm vücutta kemiklerin yardımıyla dolaşır.
B) tüm vücutta kasların yardımıyla dolaşır.
C)Tüm vücutta damarların yardımıyla dolaşır.
D) Tüm vücutta eklemler yardımıyla dolaşır.
Bilmiyorum

8. Aşağıdaki kemiklerden hangisi yassı kemiklere örnek olarak verilebilir?
el ve parmak kemikleri
kol kemiği
kafatası kemiği
bacak kemiği
Bilmiyorum

9. Hangisinin yapısında kısa kemikler vardır?
kafatası
el parmakları
göğüs kafesi
uyluk kemiği
Bilmiyorum

10. İskeletimiz tek başına vucudumuza şekil veremez. İskeletimize şekil veren, hareketinizi saglayan yapı nedir?
bacaklarımız
kas
kemiklerimiz
kalp
Bilmiyorum

11. Aşağıdakilerden hangisi iskeletimiz olmasaydı yapamayacaklarımızdan biri olurdu?
hareket etmek
dik durmak
nefes almak
boşaltım yapmak
Bilmiyorum

12. 1. Vücudumuzda her kemiğin şekli aynıdır. 2.Kemiklerin bir araya gelmesiyle iskelet oluşur. 3. Vücudumuzda herhangi bir kemik kırıldığında kırık-çıkıkçıya gideriz. 4. Doktor kırık çıkık olup olmadığınınanlamak için rötgen filmimçekilmesini ister. Yukarıdaki cümlelerden hangileri yanlıştır?
1.2.
2.4.
1.3.
2.3.
Bilmiyorum

13. Aşağıdakilerden davranışlardan hangisi iskelet ve kas sistemimize zarar verir?
Dengesiz veağır yük taşımak
Dans etmek
Futbol oynamak
Uyumak
Bilmiyorum

14. Vücudumuzdaki irili ufaklı bütün kemiklerin oluşturduğu yapıya ne denir?
eklem
adam
iskelet
kemik yığını
Bilmiyorum

15. Aşağıdakilerden hangisi kemiklerimizin sağlığı açısından gerekli değildir?
A Vitamini
D Vitamini
Kalsiyum
K Vitamini
Bilmiyorum

16. "Vücudumuzu ayakta tutan yapıya iskelet denir." Aşağıda iskeletle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
İskelet, sert bir yapıya sahiptir.
Canlılarda iskelet vücuda şekil verir.
İskeletimiz, kaslarla birlikte hareket etmemizi sağlar.
Kanın vücutta dolaşmasını sağlayan yapı iskelettir.
Bilmiyorum

17. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin temel kısımlarından birisi değildir?
Kafatası
Omurga
Göğüs kafesi
Damarlar
Bilmiyorum

18. Aşağıdakilerden hangisi kişinin soluk alıp verme hızını azaltan faktörlerdendir?
sevinme
uyuma
korkma
egzersiz
Bilmiyorum

19. İskelet ile ilgili bir deneytasarlıyorsunuz.Aşağıdakilerden hangilerine ihtiyacınız olmaz?
tel
oyun hamuru
makas
cam macunu
Bilmiyorum

20. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kasın görevlerinden biri değildir?
Vücuda şekil verir
Eklemleri birbirine bağlar
Vücudun hareketini sağlar
vücudun dik durmasını sağlar
Bilmiyorum

21. Kaburgalar ve gögüs kemiği hangi tür kemiklerdir?
Yassı kemik
Kısa kemik
Uzun kemik
Düz kemik
Bilmiyorum

22. Oksijen ve karbondioksit değişiminin gerçekleştiği organ hangisidir?
akciğer
kalp
karaciğer
mide
Bilmiyorum


 
 
 
 
 
 
23. Kemikleri birbirine bağlayan ve kemikleri uygun yerlerden bükülmelerini sağlayan yapı hangisidir?
kas
eklem
omurga
yassı kemik
Bilmiyorum

24. Hangisi yassı kemiktir?
uyluk kemiği
parmak kemiği
kaval kemiği
kafatası kemiği
Bilmiyorum

25. Kemikleri birbirine bağlayan ve kemikleri uygun yerlerden bükülmelerini sağlayan yapı hangisidir?
A)kas
B)eklem
C)omurga
D)yassı kemik
Bilmiyorum

26. Aşağıdakilerden hangisi doğru soluk alıp verme biçimidir?
havanın ağızdan alınıp,burundan verilmesi
havanın ağızdan alınıp,ağızdan verilmesi
havanın burundan alınıp, ağızdan verilmesi
havanın burundan alınıp, burundan verilmesi
Bilmiyorum

27. Aşağıdaki kemik ççeşitlerinden hangisi yassı kemiklerden oluşmuştur?
Kafatası
Kol kemiği
Bacak kemiği
Ayak parmak kemkleri
Bilmiyorum

28. Öğretmen öğrencilerine “iskeletimiz olmasaydı ne olurdu?” sorusunu yöneltiyor. Ayşe: Vücudumuz desteksiz kalır ve ayakta duramazdık. Hasan: Bir et yığını haline gelirdik hiçbir iş yapamazdık. Can: Konuşamazdık, duyamazdık, göremezdik, cevaplarını veriyor. Hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur?
Ayşe , Hasan, Can
Hasan, Can
Ayşe, Can
Ayşe, Hasan
Bilmiyorum


 
 
29. Vücudumuz kaç temel bölümden oluşur?
1
2
3
4
Bilmiyorum

30. Aşağıdakilerden hangisi olmasaydı kemiklerimiz birbirine bağlanmazdı?
eklemler
kaslar
omurga
kafatası
Bilmiyorum

31. Kol ve bacak kemikleri hangi tür kemiklerdir?
kısa kemik
uzun kemik
yassı kemik
düz kemik
Bilmiyorum

32. Vücudumuzdaki kemikler aşağıdaki etkinliklerden hangisinin gerşekleşmesinde görev yapmaz?
Kalp ve akciğerlerin dış etkilerden korunmasını sağlama
Bir takım minerallerin depolanmasını sağlama
Kanın damarlar içinde akmasını sağlama
Besinlerin çiğnenmesini sağlama
Bilmiyorum

33. Kolay ve çok yönlü hareket edebilen eklemler vücudumuzun hangi kısmında bulunur?
kalça
bel
kafatası
bacak
Bilmiyorum

34. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin temel kısımlarından değildir?
kafatası
kalp
omurga
göğüs kafesi
Bilmiyorum

35. Akciğere alınacak havanın ısıtılıp temizlenme işlemi nerede gerçekleşir?
Gırtlak
Yutak
Burun
Soluk borusu
Bilmiyorum

36. Canlı varlıkların özelliklerinden biri de üremedir.Canlıların üreme şekilleri birbirinden farklıdır. Buna göre hangi canlının üremesi yanlış verilmiştir?
Balina-doğurarak
Buğday-tohumla
Yılan-doğurarak
Kurbağa-yumurtlama
Bilmiyorum

37. Aşağıdakilerden hangisi kalp atışını dilemek için kullanılır?
teleskop
steteskop
sismograf
termometre
Bilmiyorum

38. Aşağıdakilerden hangisi kısa kemik değildir?
el parmak kemikleri
el tarak kemikleri
ayak parmak kemikleri
ayak parmak kemikleri
Bilmiyorum

39. Hareketimizi sağlayan yapılar hangisidir?
kemik-kas
kas-solunum
boşaltım-kemik
sindirim-kas
Bilmiyorum

40. Aşağıdakilerden hangisi kısa kemik değildir?
el parmak kemikleri
el tarak kemikleri
ayak parmak kemikleri
kafa tası kemikleri
Bilmiyorum

41. Egzersiz yaparken..... cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarsak cümle yanlış olur?
nabzımız hızlanır
soluk alıp vermemiz hızlanır
kalp atışımız hızlanır
nabız atışımız yavaşlar
Bilmiyorum

42. Aşağıdakilerden hangisi kasların görevi değildir?
Kaslar vucuda şekil vermede iskelete yardımcı olur
Kaslar,iskeleti çepeçevre sarar.Lifli yapıları sayesinde iskelet ile birlikte vucudu hareket ettirir
Kaslar,vücudun hareketini iskeletin yardımı ile kasılıp gevşeyerek sağlar
Kaslar kemiklerimizi birleştirerek onların kolayca hareket etmesini sağlar
Bilmiyorum

43. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki kemikleri birbirine bağlar?
Kaslar
Lifler
Kemikler
Eklemler
Bilmiyorum

44. "Kanın hareketi sonucu damarda oluşan atışa ............denir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi sözcük getirilmelidir?
kasılma
dolaşım
nabız
gevşeme
Bilmiyorum

45. Soluk alıp verme ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
Oksijen burundan alınır, karbondioksit ağızdan verilir.
Karbondioksit ağızdan alınır, oksijen burundan verilir.
Karbondioksit burundan alınır, oksijen ağızdan verilir.
Oksijen ağızdan alınır,karbondioksit ağızdan verilir.
Bilmiyorum

46. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir?
Büyüme
Solonum yapma
Üreme
Çok hücreli olma
Bilmiyorum

47. Nabız aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır
)Kanın hareketi.
) enerji tüketimi
kalp atışı.
) kan basıncı.
Bilmiyorum

48. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde kütle birimleri(kg-g,g-kg) çevirimi doğrudur
2500g=25kg
45000gr=45kg
5kg=500g
6000g=60kg
Bilmiyorum

49. Aşağıdakilerin hangisi akciğerlerin göreviyle ilgili değildir?
Havadaki oksijeni kana geçirme
Kanın vücutta dolanmasını sağlama
Kandaki karbondioksiti dışarı atma
Vücudun temiz hava ihtiyacını karşılama
Bilmiyorum

50. Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışan aletlerden değildir?
Buzdolabı
mikser
Ütü
Ayaklı dikiş makinası
Bilmiyorum

51. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Sıcaklık termometre ile ölçülür
sıcak ve soğuk maddelerin temasındasıcaktan-soğuğa ısı akışı vardır
Isınanbütün katı maddelerde erime olur
katılar ve sıvılar ısının etkisiyle değişime uğrar
Bilmiyorum

52. Aşağıdakilerden hangisi işlenmiş bir maddedir?
Buğday
Pamuk
Gül
Gül suyu
Bilmiyorum

53. Aşağıdakilerden hareketlerden hangisi itmeye örnektir?
Bilardo oyununda masanın üzerinde duran toplara vurma
Halat yarışında her iki tarafın hareketi
Topa doğru koşan arkadaşınızın kazağını tutma
Sandalyeyi kendimize doğru yaklaştırma
Bilmiyorum

54. Kuvvet uygulayınca aşağıdakilerden hangisisinin şekli kalıcı olarak değişmez?
Tel
Silgi
Pencere camı
boş kola
Bilmiyorum

55. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin olumsuz etkilerinden değildir?
İşitme yetinizin zalmasına hatta kaybolmasına neden olur
Uyku düzen sizliğine neden olur
Gözlerimizin sağlığını bozar
Ruh sağlığımızın bozulmasına neden olur
Bilmiyorum

56. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kaslar, kemiklere bağlı olarak kasılır ve gevşer.
Hızlı soluk alıp vermeyle nabız sayısı artar.
Soluk alıp verirken soluğu ağızdan alıp burundan vermeliyiz.
İskeletimiz kaslarla birlikte hareket etmemizi sağlar.
Bilmiyorum

57. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kaslar lifli yapıdadır.
Kan damarlarda taşınır.
İskelet sert kemiklerden oluşur.
İskeletimiz baş,gövde ,kollar ve bacaklar olmak üzere sadece üç bölüme ayrılır.
Bilmiyorum

58. Kanın hareketi sırasında damarda oluşan atışa ne denir?
Kan dolaşımı
Nabız
Kasılma gevşeme
Eklem
Bilmiyorum

59. Vücutta kan nasıl dolaşır ?
Tüm vücutta kemiklerin yardımıyla dolaşır.
tüm vücutta kasların yardımıyla dolaşır.
Tüm vücutta damarların yardımıyla dolaşır.
Tüm vücutta damarların yardımıyla dolaşır.
Bilmiyorum

60. Kemikleri birbirine bağlayan ve kemikleri uygun yerlerden bükülmelerini sağlayan yapı hangisidir?
kas
eklem
omurga
yassı kemik
Bilmiyorum

61. Gelişimini tamamlamış bir insan iskeletinde kaç kemik vardır?
306
806
206
706
Bilmiyorum

62. İskeletimizi sararak vücudumuza şekil veren ve iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapı hangisidir?
İskelet
Damar
Kas
Deri
Bilmiyorum

63. Aşağıdakilerden hangisi damarlarımızın ve kanıımızın özelliklerinden değildir?
Kan bağışlayan insanlarda baş ağrısı, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıklar az görülür.
Kan bağışlayan insanlar kalp krizine yakalanmaz.
18 – 65 yaş arasında olan her sağlıklı insan kan verebilir.
Vücudumuzdaki damarları uç uca ekleseydik, onların dünyanın çevresini iki kez dolaşacak uzunlukta olduğunu görürdük.
Bilmiyorum

64. Aşağıdaki organlardan hangisi,soluk alıp verme olayında görevli değildir?
Karaciğer
Burun
Akciğerler
Soluk Borusu
Bilmiyorum

65. Egzersiz yapan bir insanla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Kaslarının besin ve oksijen ihtiyacı artar
Soluk alıp verme hızı artar
Kalp atışı yavaşlar
Kanın vücuttadolaşımı hızlanır
Bilmiyorum

66. Aşağıdakilerden hangisi kalp atışlarının dinlenmesinde kullanılır
Teleskop
Mikroskop
Periskop
Steteskop
Bilmiyorum

67. Ses telleri aşağıdaki yappılardan hangisinde bulunur?
Gırtlak
Ağız
Yutak
Soluk borusu
Bilmiyorum

68. Nabız sayısı normalden fazla bir birey için aşağıdakilerden hangisi söylenebililir
Uyuyor olabilir
Yazılıya çalışıyor olabilir
Heyacanlanmış olabilir
Televizyon izliyo olabilir
Bilmiyorum
 

 
 
www.baysen55.tr.gg                  www.bilgi-sitesindeyiz.tr.gg
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: eren, 28.10.2013, 19:49 (UTC):

Yorumu gönderen: HALİL , 22.10.2012, 21:28 (UTC):


SORULARI ÇÖZDÜM NEDEN TESTİ DEGERLENDİRMİYORBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 77766 ziyaretçi Bu Sitedeydi  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=